تبلیغات
آشنایی با رشته مکانیک - مكش ها و حفره ها ، خط جوش و خط مذاب در قالب های تزریق پلاستیك

آشنایی با رشته مکانیک
 

مكش ها و حفره ها :
مكش یك نوع علامت سطحی است كه معمولاً در قطعاتی با قسمت های كم ضخامت و یا قسمت هایی كه به صورت پله پله هستند ، برآمدگی ها و قوس های داخلی روی می دهد حفره ، حباب خلاء در درون قطعه است . این مشكلات موقعی كه قطعه در حالت خنك شدن می باشد رخ می دهد و به دلیل انقباض محلی مواد در مقاطع كم ضخامت بدون جبران این كمبود پیش می آید . این كاستی ها می تواند توسط طراحی بهتر و بهبود فرآیند حذف گردد.
موقعی كه مركز مواد شروع به خنك شدن می كند انقباض آن سبب به داخل كشیده شدن پوسته قطعه می شود و این عمل سبب فرورفتگی در سطح قطعه خواهد شد . اگر سطح پوسته قطعه به اندازه كافی سخت و محكم باشد كمبود مواد ناشی از انقباض داخل قطعه نتواند از سطح پوسته تأمین گردد فرورفتگی سطحی جایش را به حفره و یا حباب خلاء می دهد .
ماده تزریقی نامناسب ، فشار پایین تزریق ، زمان پایین خنك كاری ، زمان پایین نیروی نگه داری ، پایین بودن زمان خنك كاری ، دمای ذوب بالا و یا قالب و سرانجام شكل هندسی آن ناحیه از قطعه می تواند سبب مكش ها و حفره های سطحی گردند .
1- در صورت امكان ضخامت دیواره قطعه یكسان در نظر گرفته شود .
2- ضخامت شیارها و نبشی ها باید 50-80 درصد نسبت ضخامت دیواره باشد .
3- برای اینكه از منجمد شدن زود هنگام مواد در ورودی جلوگیری شود از راه گاه و ورودی با اندازه بسیار كوچك استفاده نشود .
4- ورودی را طوری طراحی نمایید تا قسمت های ضخیم تر قطعه زودتر پر شود .
5- معمولاً علامت مكش در سطوحی كه توسط شیارها و دیوارها یی كه به آن متصل است به وجود می
آید . این علامت ها را می توان توسط طراحی پله ها و یا دندانه هایی در مناطقی كه این مكش ها روی می دهد از بین برد .
6- اضافه كردن ویا بزرگ نمودن خروجی هوا .
7- اطمینان از اینكه شیرهای دستگاه چكه نمی كند .
8- افزایش زمان حركت پیچ ماردون دستگاه تزریق و كاهش میزان تزریق .
خط جوش و خط مذاب :
خط جوش موقعی به وجود می آید كه دو جبهه مذاب در جهات مختلف به هم برسند و خط مذاب نیز از امتداد حركت دو جریان مذاب به موازات هم و ایجاد محدوده ای مابین خود به وجود می آیند . خط جوش و مذاب می تواند توسط سوراخ ها و یا اینسرتی های دو قطعه و سیستم های چند ورودی و یا طراحی قطعه با ضخامت های مختلف به وجود بیاید . خط ج.ش ومذاب را می توان با تعدیل موقعیت ورودی و اندازه ها به محل های كم استرس و كم دید قطعه منتقل كرد . استحكام خط جوش و مذاب را می توان به وسیله افزایش محلی فشار و دما در آن مناطق افزایش داد . بطور كلی زاویه برخورد جریان ها در ایجاد یكی از دو فرم خط جوش و یا خط مذاب اثر گذار است . زوایای كمتر از 135 درجه باعث ایجاد خط جوش و زوایای بزرگتر از آن باعث ایجاد خط مذاب می گردد . زاویه برخورد مابین 120-135 درجه باعث ناپدید شدن علامت سطحی خط جوش می شود . كیفیت و استحكام خط جوش پایین تر از خط مذاب است زیرا انتشار مولكولی در طول خط جوش بعد از فرم گیری كمتر انجام می شود .
وقتی كه استحكام و كیفیت سطح خوب از نكات مهم قطعه باشد . خط جوش باعث ایجاد مشكل می شود . مخصوصاً اگر در موارد اشاره شده از الیاف تقویت كننده استفاده شود زیرا این الیاف می تواند خط جوش ایجاد كرده و گاهاً با آن به حالت موازی قرار گیرند . قدرت واقعی خط جوش بستگی به توانایی جبهه جریان مذاب به پیوند با یكدیگر دارد . استحكام ناحیه خط جوش در محدوده 10-90 درصد استحكام موادی است كه از آنها استفاده می كنیم . با استفاده از نكات زیر می توانیم خط جوشی با كیفیت بهتر داشته باشیم .
1- سرعت تزریق و فشار بالا .
2- بالا بردن دمای مذاب و قالب .
3- انتقال فرم گیری خط جوش در نزدیكی ورودی .
4- تفاوت دمای بین دو جبهه مذاب باید كمتر از 10 درجه سانتی گراد باشد .
5- اگر خط جوش قبل پر شدن كامل كویتی شكل بگیرد خط جوش در معرض فشار زیاد قرار گرفته و باعث می شود كه قطعه از نظر ظاهری و استحكام دچار مشكل شود . برای قطعات با شكل هندسی پیچیده بدست آوردن مسیر جریان مذاب باعث كمك به پیش بینی خط جوش و مذاب می شود .

<:P:>

<:P:>

طبقه بندی: مقاله، 
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 اسفند 1383 توسط حسین ده جوریان
قالب وبلاگ