تبلیغات
آشنایی با رشته مکانیک - فیكسچر در صنعت ساخت و تولید

آشنایی با رشته مکانیک
 

فیكسچرها تجهیزات نگه دارنده ای می باشند كه در شاخه های متعدد صنعت از آن ها استفاده می شود كه از جمله این كاربردها می توان جوش كاری , مونتاژ , سوراخ كاری , برش كاری و ماشین كاری را نام برد .
فیكسچرهای مونتاژ معمولاً در خط مونتاژ قرار گرفته و برای موقعیت دادن و نگه داشتن قطعاتی كه باید به هم اتصال داده شوند استفاده می شوند فیكسچرهای جوش كاری مانند فیكسچر مونتاژ بوده با این تفاوت كه جریانی از اجزای آن ها عبور می كند و همچنین فیكسچرهای ماشین كاری جهت نگه داشتن قطعه كار در مدت پروسه ماشین كاری مورد استفاده قرار می گیرد تمام این فیكسچرها جهت مراجعات آتی نیاز به یك سری مستندات كاملی دارند كه شامل راهنمای فیكسچر , دستورالعمل كاری , برگه توسعه فرآیند , برسی قابلیت و نمودار كنترل می باشند .
این مستندات كه برای تمامی طرح ها نیاز بوده عبارت است از جدول مندرجات , استفاده مناسب از جداول و نمودارها , تصاویر و مستندات كامل فرایند و تست ها .
(الف) لزوم استفاده از مستندات
مستندات فیكسچرها شامل یك سری اطلاعاتی تكمیلی می باشند كه این اطلاعات در مراحل طراحی , به كارگیری فیكسچر در خط مونتاژ و مرحله توسعه فیكسچر جمع آوری شده و ثبت می گردند كه لزوم تهیه و استفاده آن عبارت است از :
1- اطلاعات كافی جهت
set up
اولیه فیكسچر .
2- آگاهی از عیوبی كه سابقه بروز در خط مونتاژ را دارد .
3- اگر تغییر فرآیندی در آینده لازم باشد سوابق كافی جهت توسعه فرآیند موجود می باشد .
4- در بیشتر شركت ها مهندسینی كه فیكسچرها را طراحی و توسعه می دهند در قسمت تولید حضور ندارند . بنابراین برای دستیابی به تولید موفق , باید این اطلاعات به خوبی انتقال داده شوند .
(ب) انواع فیكسچرها
فیكسچرهای مونتاژ
طیف گسترده ای از تجهیزات , تكنولوژی و اتوماسیون را شامل می شود , كه در خط مونتاژ در ایستگاه مربوطه قرار گرفته و مجموعه ای از قطعات مركبی هستند كه توسط انواع روش های مكانیكی مونتاژ و نصب شده اند , این فیكسچرها می توانند به سادگی فیكسچرهای نگه دارنده كه قطعات را جهت مونتاژ در موقعیت خودشان نگه می دارند باشند , و می توان از انواع كلمپ ها و بست ها در این فیكسچرها استفاده كرد , با توجه به این كه قسمت هایی از فرآیند توسط ماشین انجام شوند . فیكسچرهای مونتاژ می توانند به صورت نیمه اتوماتیك طراحی شوند . در مواقعی كه دقت های بالا و تلرانس های بسته و انجام سریع فرآیند مورد نیاز باشند . این فیكسچرها به صورت نیمه اتوماتیك طراحی می شوند به گونه ای كه قسمت هایی از فرآیند توسط ماشین به صورت اتوماتیك انجام می شود , همچنین جهت دستیابی به دقت های بالاتر تلرانس های بسته و همچنین انجام سریع فرآیند می توان این فیكسچرها را به صورت تمام اتوماتیك طراحی كرد اما این نوع طرح ها هزینه بالایی را دربر دارد .
فیكسچرهای جوش كاری
انواع مختلف جوش كاری از جمله تیگ , میگ , نقطه جوش , جوش قوس الكتریكی و زرد جوش در صنعت مورد استفاده قرارمی گیرد در تمام این فرآیندها جریان الكتریكی از میان قطعات جهت اتصال دادن عبور می كند و گرمایی جهت ذوب فلزات اتصالی ایجاد می شود . فیكسچرهای جوش كاری همانند فیكسچرهای مونتاژ برای نگه داشتن قطعات جهت اتصال به هم مورد استفاده قرار می گیرند . اگر تیراژ تولید پایین و تلرانس های مورد نظر بازتر باشند می توان آنها را خیلی ساده طراحی نمود طوری كه تمام فرآیند به صورت دستی انجام شود ولی اگر دقت های بالا , تلرانس های بسته و انجام سریع فرآیند مدنظر باشد می توان آنها را به صورت نیمه اتوماتیك و یا اتوماتیك طراحی و از سیستم های اتوماسیون استفاده نمود طوری كه قسمتی از فرآیند یا تمامی فرآیند به صورت اتوماتیك توسط ماشین انجام شود , اما این نوع سیستم ها هزینه های بالایی را می طلبند .
فیكسچرهای ماشین كاری
انواع مختلف فرآیندهای ماشین كاری از جمله فرزكاری , تراشكاری , سوراخكاری , برشكاری در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند كه در تمام این فرآیندها مواد توسط ابزارهای مختلفی از قطعه كار جدا می شود كه این عمل می تواند به دو روش صورت به گیرد , حالت اول ابزار ساكن بوده و قطعه كار حالت دورانی دارد , حالت دوم : قطعه كار ثابت بوده و ابزار می چرخد . در فرزكاری و سوراخ كاری ابزار حالت دورانی داشته ولی در تراش كاری قطعه كار حالت دورانی دارد . در تمام این فرآیندها اجزایی جهت نگه داشتن قطعه كار نیاز می باشند در فرآیندهای تراش كاری و برش كاری اجزای نگه دارنده جزیی از خود ماشین بوده و در بقیه فرآیندها میزكاری موجود دارد كه قطعه كار مستقیماً روی آنها بسته می شود كه برای این فرآیندها طراحی می شوند ساده تر از فیكسچرهای مونتاژ و برش كاری می باشند ولی باید طوری طراحی شوند كه نتیجه های فرزكاری و مته سوراخ كاری و ابزار تراش كاری توانایی حركت در سه جهت را دارا باشند .

مستندات :
راهنمای فیكسچر :
راهنمای فیكسچر مجموعه مدارك و اطلاعاتی است كه به طور خلاصه در مدت توسعه فیكسچرها جمع آوری می شوند .
سوابق مربوط به چگونگی رفع عیوب فیكسچرها و همچنین مشخصه هایی كه توسط فیكسچرها باید اندازه گیری شوند و ابزار مورد نیاز این امر و چگونگی مقایسه نتایج به دست آمده از دیگر نكات راهنمای فیكسچرها می باشند .
دستورالعمل كاری :
بخش دیگری از مستندات مربوط به دستورالعمل كاری می باشد . این مدراك روند تولید قطعات با فیكسچر و همچنین مشخصه هایی كه توسط فیكسچر باید اندازه گیری شوند را گام به گام توضیح می دهد . این مستندات جهت سرویس های مختلف همراه ابزار قرار داده می شوند . در این مدارك چگونگی كار با فیكسچر مشخص شده طوری كه هر فردی برای بار اول با بررسی و مطالعه آن می تواند به راحتی با فیكسچر كار كند بنابراین اپراتوری بخواهد برای اولین بار با یك فیكسچر كار كند اولین قدم مطا لعه و بررسی دستورالعمل كار جهت فهم بیشتر چگونگی كار با فیكسچر می باشد .
برگ توسعه فرآیند :
زمانی كه یك فرآیند ویژه ای مانند كاربرد جوش كاری مورد نیاز باشد سوابق كاملی از آن فرآیند از جمله چه فرآیندهایی انجام شده اند چه ماشین هایی راه اندازی شده اند و چقدر مفید بودند را نشان می دهد , اهمیت این مستندات زمانی آشكار می شود كه فرآیندی احتیاجات جدیدی نیاز داشته باشد طراح اطلاعات اولیه از جمله چه كاری انجام شده و چه كاری انجام می شود را دارد بنابراین وقت آن ها بیهوده صرف آزمایش ایده هایشان نمی شود .
بررسی قابلیت و نمودار كنترل :
در فیكسچرهای توسعه یافته مشخصه های مهم و مورد نیاز جهت بررسی قابلیت اندازه گیری به صورت نمودار درآورده می شوند اولین گام در این بررسی تعیین اندازه و اختصاص شماره متوالی به قطعات بوده و سپس این قطعات اندازه گیری شده با اندازه های مورد نظر مقایسه می شوند این امر با وارد كردن اطلاعات اندازه گیری در برگ توسعه فرآیند كه توسط اطلاعات آماری مربوطه محاسبه شده به راحتی انجام می شود كه معیارهای قابل قبول در ابتدای شروع فرآیند تولید توسعه یافته گمارده می شود . بعد از این كه فیكسچر در خط تولید قرار گرفت مشخصه های مهم نمودار شده كه این نمودار دقت فیكسچر مورد نظر را نشان می دهد اگر مشخصه كه توسط فیكسچر اندازه گیری می شود با اندازه اسمی انحراف داشته باشد به آسانی در نمودار كنترل قابل رؤیت خواهد بود بدون مستندات مناسب این انحرافات بعضی مواقع تشخیص داده نشده در نتیجه قطعات بیشتری از بین خواهند رفت .

طبقه بندی: مقاله، 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 اسفند 1383 توسط حسین ده جوریان
قالب وبلاگ