تبلیغات
آشنایی با رشته مکانیک - بهینه سازی رفتار ورق در یك قالب كششی double action با بكارگیری نرم افزار autoform

آشنایی با رشته مکانیک
 

Autoform یك نرم افزار تخصصی شبیه سازی برای قالبهای كشش است كه بر اساس علم المانهای محدود برای بهینه كردن رفتار ورق در كششهای عمیق با فرمهای سطحی بكار میرود . اساس كاربردهای این نرم افزار در قالب كشش برای نمایش نواحی یا نقاطی كه دارای پارگی یا چروك هستند میباشد . همچنین برای رسم دیاگرام fld محاسبه spring back و تعیین موقعیت بیدها بكار میرود .
یكی از مشكلاتی كه از گذشته در طراحی و ساخت قالب وجود داشته است مشكل پارگی چروك قطعه در مرحله
try out میباشد بدین صورت كه قطعه پس از اولین try out پاره ویا در نواحی متعددی دارای چروك میباشد.
برای حل این مشكل باید منشاء عیب تشخیص داده شود تا نسبت به رفع آن اقدام گردد .
در این صورت قالب ساخته شده است و مراحل ماشینكاری و مونتاژ و
die spot را پشت سر گذاشته است . بنابراین نیاز به دوباره كاری وجود دارد كه این امر علاوه بر هزینه زیاد مستلزم صرف زمان زیادی میباشد .
بنابراین نرم افزارهای شبیه سازی در صنعت قالبسازی علاوه بر حذف موارد منفی بالا باعث افزایش دامنه فعالیت طراح قالب نیز میگردد تا بهترین طرح را انتخاب كند .
از مهمترین عیوبی كه در قطعات كشش عمیق حاصل میشود پارگی وچروك و
spring back و تنشهای باقیمانده و افزایش طول اضافی میباشد .
همچنین از مهمترین عواملی كه میتوان از آن به عنوان منشاء عیوب بالا نام برد عیوب ناشی از طراحی قطعه و عیوب ناشی از طراحی قالب میباشد .
از جمله عیوبی كه به طراحی قالب منتسب میگردد عبارتند از :
Bead Friction
Tool Friction
نیروی ورقگیر
نیروی پرس و طراحی نامناسب
Bead
با توجه به اینكه قالب به صورت
Double Action و یا Single Action طراحی شده باشد زمان حركت حركت اجزای قالب و نحوه تعریف موقعیت آنها با یكدیگر فرق میكنند .
در قالب
D/A بر خلاف قالب S/A ، punch وB/H Blank Holder در روی Ram بالایی پرس بسته میشود و Die روی میز پایین قالب بسته میشود .
بدترین عیبی كه در یك قطعه فلزی با این روش ممكن است شكل بگیرد عبارت است از ایجاد و اشاعه تركی كه یكپارچگی ساختاری آن را از بین میبرد . گلویی شدن موضعی و چروك خوردگی در نواحی وجود تنشهای فشاری نیز باعث از بین رفتن قطعه میشود .
یك عیب بزرگ دیگر عدم توانایی در حفظ حدود مجاز ابعادی به علت
Spring Back در قطعه میباشد . چروك خردگی از كمانش ورق در نتیجه تنشهای فشاری زیاد ایجاد میشود در تحلیل این نوع شكست هر عنصر از ورق میتواند به شكل ستونی تحت بارگذاری فشاری در نظر گرفته شود . اگر ابعاد بلانك خیلی زیاد باشد نیروی پانچ زیاد میشود كه ممكن است از نیروی بحرانی كمانش ستون تجاوز كند چون پایداری ستون با زیاد شدن نسبت باریكی آن كم میشود برای ورقهای نازك بار بحرانی كمانش در مقادیر كمتری رخ میدهد . برای جلوگیری از این عیب استفاده از فشار باز فشردن به قدر كافی برای متوقف كردن كمانش ضروری است آنچه كه باید به آن توجه گردد اینست كه برخی از عیوب بوجود آمده در حین شبیه سازی در مرحله Try out قابل رفع میباشد و یا عیوب خارج از منطقه كشش در مرحله دوربری از پانل حذف میشوند .

طبقه بندی: مقاله، 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 27 تیر 1384 توسط حسین ده جوریان
قالب وبلاگ