تبلیغات
آشنایی با رشته مکانیک - روشهای جمع آوری كندانس در سیستمهای توزیع بخار

آشنایی با رشته مکانیک
 

قسمت اول :

 

سیستمهای توزیع بخار در واقع رابطی بین محل تولید بخار وتجهیزات مصرف كننده هستند كه توسط آنها می توان بخش عظیم و قابل توجهی از بخار (انرژی گرمایی) را به مكان مورد نیاز منتقل نمود.

    یك سیستم توزیع بخار از سه بخش اولیه و اساسی تشكیل شده است:

·        كلكتور (هدر اصلی) بویلر

·        خطوط اصلی توزیع بخار

·        خطوط انشعابی توزیع بخار

هر كدام از این سه بخش نامبرده از اجزای اصلی و لاینفك در یك سیستم توزیع بخار بوده و ضروری ست به منظور تأمین نیازمندیهای مختلف در كنار یكدیگر به كار گرفته شوند. یكی از مهمترین نكات در طراحی سیستمهای بخار چگونگی ارتباط میان این بخشها و نحوه جمع آوری كندانس جهت عملكرد بهینه سیستم می باشد.

 

 

     در این میان استفاده بجا و صحیح از تجهیزات جانبی نظیر مجموعة سپریتور تله بخار و انشعابات آبگیر باعث افزایش چشمگیر كیفیت بخار و بالا رفتن راندمان كل سیستم می شود. در این مقاله به نحوة جمع آوری كندانس از هر یك از سه بخش اصلی سیستم توزیع بخار پرداخته و توضیحات مختصری در مورد سپریتورها و انشعابات آبگیر ارائه می گردد.

 

v     كلكتور (هدر اصلی) بویلر

كلكتور اصلی دیگ بخار در واقع قسمتی از لوله كشی ست كه می تواند حجم زیادی از بخار تولیدی را

از یك ویا چند بویلر دریافت كند. این كلكتورها عموماٌ به صورت افقی بوده و از قسمت فوقانی تغذیه می شوند و خود منشأ تغذیة خطوط اصلی بخار می باشند.

      نصب تله بخار مناسب برای این نوع كلكتورها جهت اطمینان از تخلیة كامل كندانس، ذرات معلق آب در بخار و آلودگی و ناپاكی های موجود امری بسیار مهم و حائز اهمیت است. تله بخار بكار گرفته شده باید دارای ظرفیت تخلیة كندانس بالا بوده و قابلیت عملكرد در بارهای كم (تخلیة كندانس به محض تشكیل شدن) را نیز داشته باشد. از جمله ملاحظاتی كه باید در انتخاب این نوع تله های بخار صورت پذیرد، مقاومت بالای آنها در مقابل فشار و شوكهای هیدرولیكی می باشد. با در نظر گرفتن جمیع موارد ذكر شده، تله های بخار فلوتری F&T و سطل معكوس IB را می توان به عنوان بهترین گزینه ها جهت نصب در زیر كلكتور بویلر معرفی نمود.

 

  • روش انتخاب ظرفیت و جانمایی تله بخار كلكتور بویلر :

      عموماٌ ظرفیت مورد نیاز جهت این تله بخار به منظور تخلیة كامل كندانس، از رابطة زیر محاسبه می شود :

 ضریب اطمینان * ضریب تبدیل (انتقال) * (kg/hr)مقدار بخار ورودی به كلكتور = (kg/hr) ظرفیت تله بخار

  در این فرمول می توان مقدار ضریب تبدیل بخار به كندانس را بطور تقریبی برابر با 1/0 (10درصد) در نظر گرفت.

  از طرفی ضریب اطمینان مورد نیاز جهت منظور كردن كندانس در زمان راه اندازی سیستم برابر با 5/1 می باشد.

 به عنوان مثال، ظرفیت تله بخار برای كلكتوری با میزان بخار ورودی (kg/hr) 20000 برابر است با :                                                                                   (kg/hr) 3000 = 5/1 * 1/0 * (kg/hr) 20000 = (kg/hr) ظرفیت تله بخار

   شایان ذكر است، اگر جریان بخار در داخل كلكتور در یك جهت باشد (یك ورودی ویك خروجی) در این صورت نصب یك تله بخار در انتهای زیرین كلكتور جهت تخلیة كندانس كافی می باشد. در صورتی كه كلكتور مورد نظر دارای چند ورودی و خروجی با جهت جریان بخار متفاوت باشد و یا از نقطة میانی تغذیه شود، نصب دو عدد تله بخار در دو انتهای كلكتور توصیه می گردد.

 

این مطلب ادامه دارد ....

برچسب ها: تله بخار، كندانس، بویلر، ضربه قوچ، بخار،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 12 آذر 1389 توسط حسین ده جوریان
قالب وبلاگ