تبلیغات
آشنایی با رشته مکانیک - سیالات ناقل حرارت گلایكولی

آشنایی با رشته مکانیک
 

قسمت سوم:

v     تست و پایش

    محلولهای گلایكول- آب باید مرتباً تست شوند تا درصد گلایكول، PH، قلیائیت معكوس، سطوح مهار كننده و درجه آلودگی تعیین گردند. یك رفركتومتر (شكست سنج) كالیبره شده مطمئن ترین و عملی ترین وسیله برای تعیین درصد گلایكول است. تحلیل آزمایشگاهی محلول گلایكول نیز به صورت دوره ای توصیه می شود.

    تجزیه گلایكول یك مشكل جدی است كه وقتی شروع شود رسیدگی به آن بسیار دشوار خواهد بود. علائم تجزیه ی گلایكول عبارتند از : كاهش PH، وجود بوی عفونی یا آلدئیدی تند، خوردگی شدید فولاد كه اغلب با سطوح بالای مس و آهن همراه است و مشكلات میكروبی. بسته به شدت تجزیه، بازیابی گلایكول تجزیه شده ممكن است عملی نباشد.

    لوپهای بسته ای كه حاوی محلول گلایكول مهار شده با كیفیت بالا باشند، سالها با نگهداری كم به عملكرد خود ادامه می دهند مشروط بر اینكه بطور دوره ای تحت تست و پایش قرار گیرند.

جدول1، مقایسه ی خورندگی محلولهای گلایكولی مهار نشده و مهار شده را نشان می دهد. توجه كنید كه محلول اتیلن گلایكول مهار نشده 4.5 برابر خورنده تر از آب خالص نسبت به كربن استیل است. اگر به گلایكول اجازه داده شود كه تجزیه گردد، خوردگی و مشكلات مربوطه بسیار حادتر خواهد شد.

Corrosion rate(MPY)

 

 

Inhibited Propylene Glycol

 

Inhibited Ethylene Glycol

 

Propylene Glycol

 

Ethylene Glycol

 

WATER

Metal type

 

0.04

0.04

9.80

44.50

9.69

Mild steel

0.05

0.13

16.20

55.70

21.20

Cast iron

0.04

0.12

0.16

0.16

0.08

Copper

0.08

0.12

0.20

0.20

0.23

Brass

(Weight gain)          0.36+

0.44

1.80

1.80

13.20

Aluminum

 

مأخذ : مجله صنعت تاسیسات

 

برچسب ها: صنعت تاسیسات،  
نوشته شده در تاریخ جمعه 14 مرداد 1390 توسط حسین ده جوریان
قالب وبلاگ